Projekční práce

Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace pozemních staveb:
  • studie
  • územní řízení, územní souhlas
  • stavební řízení
  • PENB - Průkaz energetické náročnosti budov
  • Posudky Nová zelená úsporám 2015
  • dokumentace pro výběr dodavatele
  • realizační projekty
  • dokumentace provedení stavby
  • stavební dozor